Loterija - laimē 500 EUR!

Loterija - laimē 500 EUR!

Loterija - laimē 500 EUR!

Preču loterijas “Pērc jebkuru peldkostīmu veikalos  Tendence, Chantelle, Tendence Unique, Esotiq, Veļas Pasaule un piedalies AfyTravel dāvanu kartes 500 EUR vērtībā izlozē” noteikumi.

 1. Preču pārdevējs: SIA "MONA OK", reģistrācijas Nr.  40103140642, juridiskā adrese: Laidzes iela 10, Rīga, LV-1002.
 2. Loterijas organizētājs: SIA "AFY TRAVEL",  reģistrācijas Nr. 40103498264, juridiskā adrese: Kauguru iela 10, Rīga, LV-1046, biroja adrese: Rūpniecības iela 19-18, Rīga, LV-1010.
 3. Loterijas norises vietas:
  1. veikals “Chantelle”, adrese: tirdzniecības centrs “Spice”, Leillirbes iela 29, Rīga;
  2. veikals “TENDENCE”, adrese:
   • tirdzniecības centrs “Mols”, Krasta iela 46, Rīga;
   • tirdzniecības centrs “Domina Shopping”, Ieriķu iela 3, Rīga;
   • tirdzniecības centrs “Sky&More”, Duntes 19A, Rīga;
   • tirdzniecības centrs “Kurzeme”, Lielā iela 13, Liepāja;
  3. veikals “Tendence Unique”, adrese:
   • tirdzniecības centrs “Tobago”, Lielais prospekts 3/5, Ventspils;
   • tirdzniecības centrs “Solo”, Rīgas iela 9, Daugavpils;
  4. veikals “Esotiq”, adrese:
   • tirdzniecības centrs “Alfa”, Brīvības gatve 372, Rīga;
   • tirdzniecības centrs “Origo”, Stacijas laukums 2, Rīga;
  5. veikals “Veļas Pasaule”, adrese:
   • tirdzniecības centrs “Damme”, Kurzemes prospekts 1a, Rīga;
   • tirdzniecības centrs “Rimi Lielupe”, Viestura prospekts 22, Jūrmala;
   • tirdzniecības centrs “Ostmala”, Kārļa Zāles laukums 8, Liepāja.
 4. Loterijas norises laiks:
  1. Loterijas norises periods: 26.05.2018. - 17.08.2018.
  2. Pirkumu veikšanas periods: 26.05.2018. – 10.08.2018.
 5. Laimestu fonds: viena dāvanu karte 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā. Ar šo dāvanu karti var apmaksāt jebkurus loterijas organizētāja SIA "AFY TRAVEL" pakalpojumus: avio un dzelzceļa biļetes, viesnīcu rezervēšana, ceļojumi, transfērs, vīzas, apdrošināšana u.c (pilns pakalpojumu saraksts atrodams SIA "AFY TRAVEL" mājas lapā, sadaļā “PAR MUMS” afytravel.com/lv/about-us). Dāvanu karti var izmantot viena gada laika no izlozes dienas, t.i. līdz 17.08.2019. (ieskaitot). Dāvanu karti šī gada laikā var izmantot arī pa daļām, pērkot vairākus SIA "AFY TRAVEL" pakalpojumus.
 6. Prognozētais dalībnieku skaits: pēc preču pārdevēja rīcībā esošiem datiem par peldkostīmu pārdošanu attiecīgajā periodā iepriekšējos gados, aptuvenais dalībnieku skaits – 6000 cilvēki.  Aptuvenās izredzes laimēt – 1/6000.
 7. Piedalīšanās noteikumi:
  1. Loterijā var piedalīties jebkura fiziskā persona, kas laika posmā no 26.05.2018. līdz 10.08.2018. jebkurā šo loterijas noteikumu 3.punktā norādītajā veikala pirks jebkuru peldkostīmu.
  2. Kad dalībnieks ir veicis pirkumu, viņam ir jāaizpilda speciālā anketa, kas atrodas attiecīgajā veikalā pie kases (nepieciešamības gadījumā var pajautāt pārdevēju). Aizpildītā anketa ir jāmet speciālajā kastē, kas atrodas veikalā.
  3. Anketā ir norādami sekojoši dati:
   • Čeka numurs
   • Pircēja vārds,  uzvārds,
   • Pircēja kontaktdati: telefona numurs un elektroniskā pasta adrese.
  4. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks tiek reģistrēts izlozei vairākas reizes. Piemēram, loterijas dalībnieks Pirkumu veikšanas periodā var iegādāties peldkostīmus vairākas reizēs tai pašā vai dažādos šo noteikumu 3.punkta norādītajos veikalos, katrā iepirkšanas reizē aizpildot speciālo anketu un iemetot to speciālajā kastē, tādējādi palielinot savas iespējas laimēt.
  5. Dalībnieks ir atbildīgs par savas informācijas patiesumu anketā, jo balvu varēs saņemt tikai gadījumā, ja tiks uzrādīts atbilstošs personu apliecinošs dokuments.
  6. Loterijas organizētājs neatbild par:
   • Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies piedaloties loterijā vai saņemot balvu;
   • Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radītām neprecizitātēm.
  7. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt, ka laimesta gadījumā pa anketā norādīto kontaktinformāciju Loterijas organizētāja darbinieks sazināsies telefoniski vai, nosūtot informatīvu īsziņu vai e-pastu.
  8. Piedaloties loterijā, dalībnieki apliecina, ka loterijas organizētājs drīkst izmantot viņu datus loterijas laimētāju noteikšanai un publicēšanai monaok.com. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt, lai loterijas laimētāji tiktu noskaidroti efektīvā un labi pārskatāmā veidā.
 8. Dalībnieku ieguldījums: nekādi papildus ieguldījumi, lai piedalītos loterijā, nav paredzami.
 9. Laimētāju noteikšana:
  1. Laimētāji tiks noteikti no visām saņemtajām anketām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar preču pārdevēja SIA "MONA OK" un loterijas organizētāja SIA "AFY TRAVEL" speciali norīkoto darbinieku palīdzību;
  2. Laimētāji tiks noteikti 2018. gada 17.augustā loterijas organizētāja SIA "AFY TRAVEL" birojā Rūpniecības ielā 19-18, Rīga, no pulksten 13:00 līdz 15:00. 
  3. Izlozē tiks noteikts 1 (viens) laimētājs un 1 (viens) rezervists, kurš iegūs tiesības saņemt balvu, ja primārais laimētājs nepieteiksies balvai saskaņā ar šiem noteikumiem.
 10. Laimētāju paziņošana:
  1. Loterijas organizētāja darbinieks sazināsies ar laimētāju telefoniski vai, nosūtīs informatīvu īsziņu vai e-pastu;
  2. Dati par laimētāju tiks publicēti 2018.gada 20.augustā mājas lapā monaok.com.
 11. Laimesta saņemšana:
  1. Laimētājam līdz 2018.gada 17.septembrim jāpiesakās balvas saņemšanai SIA ''AFY  TRAVEL'' birojā Rūpniecības ielā 19-18, Rīgā, Latvijā. Laimestu var saņemt norādītajā SIA ''AFY  TRAVEL'' birojā darba dienās no pulksten 10:00 līdz 18:00.
  2. Ja laimētājs nepiesakās balvai līdz 2018. gada 17.septembrim, tiesības iegūt balvu tiek nodotas izlozes kārtībā noteiktam rezervistam. Rezervists var pieteikties balvai līdz 2018. gada 1. oktobrim.
  3. Balvas pieteikšanās brīdī laimētājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai ID karti) un peldkostīma pirkuma čeku, kā arī jāaizpilda un jāparaksta laimesta saņemšanas akts. Gadījumā, ka pirkuma čeks ir nozaudēts, laimētājs pierada savas tiesības uz laimestu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai ID karti) un telefona aparātu ar SIM-karti, kuras telefona numurs sakrīt ar attiecīgajā anketā norādīto telefona numuru.
  4. Lai saņemtu balvu, laimētājam vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš ir jāpiesaka sev ērtākais laimesta saņemšanas laiks, zvanot 26407444 vai 67382243, vai rakstot uz Turn on Javascript!.
  5. Ja laimētājs, balvas saņemšanas brīdī, ir nepilngadīgs, laimētājam, laimesta saņemšanai, jāpiesakās un jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai vienu aizbildni. Laimests šinī gadījumā tiks izdots laimētāja vecākam vai aizbildnim, kuram būs jāparaksta laimesta saņemšanas akts.
  6. Laimests netiks izmaksāts skaidrā naudā, mainīts pret citu laimestu vai sūtīts pa pastu.
  7. Ja laimests netiek izņemts, tas paliek SIA ''AFY  TRAVEL'' īpašumā.
 12. Pretenzijas un to izskatīšana:
  1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 1. oktobrim, iesniedzot SIA "AFY TRAVEL" birojā Rūpniecības ielā 19-18, Rīga, LV-1010 rakstisku iesniegumu.
  2. Visas pretenzijas tiks izskatītas un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
 13. Dalības aizliegums:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA "MONA OK" un SIA "AFY TRAVEL" darbinieki, ko laimētāji apliecina piesakoties laimestam.
  2. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par kādu no loterijas laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties loterijā, laimētā balva tiek nodota rezervistam. Ja vairs nav rezervistu, kam nodot balvu, tā SIA "AFY TRAVEL"  īpašumā.
 14. Nobeiguma noteikumi:
  1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami preču pārdevēja mājas lapā http://monaok.com un loterijas organizētāja mājas lapā afytravel.com.

Loterijas atļauja un loterijas noteikumi

Loterijas organizētājs:
SIA "AFY TRAVEL"
prokūriste
Diāna Slobina